HEYMIX GaN 氮化镓 两口快速充电头(USB-C + USB-A)- 5折优惠! 现价:$35.09!

分类:电子产品 | 热度:181 ℃

原价:$79.99,现价:$35.09!

限时活动!

Amazon AU 发货,澳洲包邮!

尺寸:‎10.3 x 8.5 x 6.4 cm; 150 Grams

单独充电:USB-C 最高65W,USB-A 最高20W,同时充电:40W+20W。USB-C 支持苹果PD快充!

 

HEYMIX GaN 氮化镓 两口快速充电头(USB-C + USB-A)- 5折优惠!

0条评论

暂时木有评论