Nespresso 雀巢 Vertuo Next 胶囊咖啡机 + Aeroccino3 奶泡机套装– 7折优惠! 现价:$217!

分类:生活用品 | 热度:789 ℃
Nespresso 雀巢 Vertuo Next 胶囊咖啡机 + Aeroccino3 奶泡机套装– 7折优惠!已关闭评论

原价:$329,现价:$229!

使用折扣码:SHO50FF  后可减5%,只要$217.55!

折扣码结束时间:11月30号

由 Nespresso 供货,澳洲包邮!

方便使用,只需放入Nespresso 咖啡胶囊,按下按钮便可快速的制作出一杯醇厚、芳香的意式浓缩咖啡。

 

Nespresso 雀巢 Vertuo Next 胶囊咖啡机 + Aeroccino3 奶泡机套装– 7折优惠!

0条评论

暂时木有评论