Nutribullet 900W Blender Megapack 搅拌机 榨汁机 NB9-1107AK – 8折优惠! 现价:$98!

分类:生活用品 | 热度:801 ℃
Nutribullet 900W Blender Megapack 搅拌机 榨汁机 NB9-1107AK – 8折优惠!已关闭评论

原价:$119,现价:$98!

限时特价!

BingLee 供货,可免费自提,eBayPlus 会员澳洲包邮!

产品采用一键式智能技术,将您的营养提升到一个新的水平;完全拉动成分,带来平稳的饮用体验。一键式按钮可激活强大的智能技术模式 - 预编程周期,快速、免提并消除了麻烦。

 

Nutribullet 900W Blender Megapack 搅拌机 榨汁机 NB9-1107AK – 8折优惠!

0条评论

暂时木有评论