Xiaomi 小米 Mi 2 in 1 Sweeping Mopping 扫拖地机器人 85折优惠 用码后只要:$594.96

分类:电子产品 | 热度:642 ℃
Xiaomi 小米 Mi 2 in 1 Sweeping Mopping 扫拖地机器人 85折优惠已关闭评论

原价:$699.95

现使用折扣码:PACKED15,额外减15%,用码后只要:$594.96

截止日期:9月29号

由gearbite 供货,澳洲包邮。

支持三种模式,清扫和拖地、清扫、拖地;lds激光导航系统,速度更快,精度更高,映射更精确;智能路径规划,大风压澎湃吸力,远程智能控制,大电池持久清扫。

Xiaomi 小米 Mi 2 in 1 Sweeping Mopping 扫拖地机器人 85折优惠

Xiaomi 小米 Mi 2 in 1 Sweeping Mopping 扫拖地机器人 85折优惠

0条评论

暂时木有评论