Xiaomi 小米 Mi 2 in 1 扫地机器人 9折优惠 用码后只要 $629.95

分类:生活用品 | 热度:698 ℃
Xiaomi 小米 Mi 2 in 1 扫地机器人 9折优惠已关闭评论

原价:$699.95

现使用折扣码:PINS10  后可额外减10%,用码后只要 $629.95!

折扣码结束时间:10月31号

由gearbite 供货,澳洲包邮!

支持3中扫拖模式,lds激光导航系统,速度更快,精度更高,双向重复擦,更彻底的清洁,保护木地板。

Xiaomi 小米 Mi 2 in 1 扫地机器人  9折优惠

Xiaomi 小米 Mi 2 in 1 扫地机器人  9折优惠

0条评论

暂时木有评论